(HBĐT) - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ban hành Công văn số 2403/UBTP15, ngày 8/8/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Về ý kiến của cử tri tỉnh Hòa Bình đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện về chế độ, chính sách đặc thù đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cũng như tăng biên chế và số lượng các chức danh tư pháp, tạo nguồn nhân lực có năng lực cho các cơ quan tư pháp.

Quy định báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình

Bà Bùi Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình? Trả lời: Điều 19, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình như sau:

Giải đáp pháp luật:
Quy định về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Linh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vinh (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra?

Giải đáp pháp luật:
Các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thúy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết có những biện pháp nào nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình (BLGĐ)?

Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toàn (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Giải đáp pháp luật: Các trường hợp không xem xét công nhận người có công với cách mạng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hùng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào không được xem xét công nhận người có công với cách mạng?

Giải đáp pháp luật: Quy định về tội giả mạo trong công tác

(HBĐT) - Ông Nguyễn Xuân Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết tội giả mạo trong công tác được quy định như thế nào?

Quy định về bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất (NSDĐ) được quy định như thế nào?

Quy định về tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể bằng các biện pháp gì?