(HBĐT) - Vừa qua, qua số điện thoại đường dây nóng 0911.237.766, Ban Biên tập Báo Hòa Bình nhận được phản ánh của người dân về việc tập trung đông người trong lễ đặt tên cho con ngày 11/4/2020, tại gia đình ông Lê Văn Xuân, xóm Bương, xã Tân Pheo (Đà Bắc) trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt hành vi hủy hoại đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết người có hành vi hủy hoại đất thì bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông sau khai thác phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt cảnh cáo công chức vi phạm trong xử lý vi phạm hành chính

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoàn (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết công chức vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) bị phạt cảnh cáo trong trường hợp nào?

Trách nhiệm của người được giao sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Dũng (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết người được giao sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ có trách nhiệm gì? Trả lời:

Quy định bảo vệ môi trường trong canh tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo vệ môi trường trong canh tác được quy định như thế nào?

Xử phạt vi phạm về sử dụng vật liệu bao gói thực phẩm

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hà (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về sử dụng vật liệu bao gói, chứa đựng trực tiếp thực phẩm trong SX-KD thực phẩm bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Long (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết để chứng minh người có quốc tịch Việt Nam cần những giấy tờ gì?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về kỷ luật khiển trách cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Thu (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với cán bộ, công chức (CB, CC) có hành vi vi phạm nào trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC)?

Giải đáp pháp luật:
Quy định quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Chiến (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Các trường hợp từ chối yêu cầu thi hành án

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thúy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết cơ quan thi hành án dân sự (THADS) từ chối yêu cầu THA trong những trường hợp nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định xử phạt lấn chiếm đất trồng lúa khu vực nông thôn

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp lấn, chiếm đất trồng lúa tại khu vực nông thôn bị xử phạt như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định quyền, nghĩa vụ của người có liên quan trong thi hành án dân sự

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền, nghĩa vụ gì trong thi hành án dân sự (THADS)?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về hành lang bảo vệ đê điều

(HBĐT) - Ông Phạm Văn Hòa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành lang bảo vệ đê được quy định như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

(HBĐT) -Ông Bùi Văn Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (CĐDCT) cần đáp ứng điều kiện gì, giao những khu rừng nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định nghĩa vụ của người phải thi hành án

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người phải thi hành án (THA) có những nghĩa vụ gì?

Giải đáp pháp luật:
Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Dũng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định xử phạt lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định xử phạt tội lừa dối khách hàng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội lừa dối khách hàng bị xử phạt như thế nào?