(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thúy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết cơ quan thi hành án dân sự (THADS) từ chối yêu cầu THA trong những trường hợp nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định xử phạt lấn chiếm đất trồng lúa khu vực nông thôn

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp lấn, chiếm đất trồng lúa tại khu vực nông thôn bị xử phạt như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định quyền, nghĩa vụ của người có liên quan trong thi hành án dân sự

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền, nghĩa vụ gì trong thi hành án dân sự (THADS)?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về hành lang bảo vệ đê điều

(HBĐT) - Ông Phạm Văn Hòa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành lang bảo vệ đê được quy định như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định hạn mức giao đất nông nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao nhiêu?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

(HBĐT) -Ông Bùi Văn Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (CĐDCT) cần đáp ứng điều kiện gì, giao những khu rừng nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định nghĩa vụ của người phải thi hành án

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huệ (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người phải thi hành án (THA) có những nghĩa vụ gì?

Giải đáp pháp luật:
Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Dũng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định xử phạt lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định xử phạt tội lừa dối khách hàng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người phạm tội lừa dối khách hàng bị xử phạt như thế nào?

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm những biện pháp nào?

Yêu cầu đối với việc thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Nga (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc thực hiện chăm sóc thay thế đối với trẻ em phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Quy định điều kiện miễn thi hành án dân sự

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người phải thi hành án (THA) được xét miễn nghĩa vụ THA trong trường hợp nào?

Xử phạt vi phạm quy định về thông tin báo cháy

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về thông tin báo cháy bị xử phạt như thế nào?

Quy định về sử dụng đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Lệ (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Trường hợp đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hoàn (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong trường hợp nào?

Giải đáp pháp luật:
Căn cứ xác định người có chức vụ vi phạm liên quan đến tham nhũng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huyền (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết để xác định người có chức vụ, quyền hạn (CV, QH) có hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) liên quan đến tham nhũng (TN) dựa vào những căn cứ nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Lập (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng được quy định như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Trường hợp giao kết hợp đồng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp giao kết hợp đồng nào thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc?

Các hình thức Nhà nước trao quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Huệ (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất bằng những hình thức nào?