(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm những biện pháp nào?

Yêu cầu đối với việc thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Nga (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc thực hiện chăm sóc thay thế đối với trẻ em phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Quy định điều kiện miễn thi hành án dân sự

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người phải thi hành án (THA) được xét miễn nghĩa vụ THA trong trường hợp nào?

Xử phạt vi phạm quy định về thông tin báo cháy

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về thông tin báo cháy bị xử phạt như thế nào?

Quy định về sử dụng đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Lệ (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Trường hợp đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hoàn (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trong trường hợp nào?

Giải đáp pháp luật:
Căn cứ xác định người có chức vụ vi phạm liên quan đến tham nhũng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Huyền (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết để xác định người có chức vụ, quyền hạn (CV, QH) có hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) liên quan đến tham nhũng (TN) dựa vào những căn cứ nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Lập (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện an toàn về phòng cháy đối với khu rừng được quy định như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Trường hợp giao kết hợp đồng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp giao kết hợp đồng nào thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc?

Các hình thức Nhà nước trao quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Huệ (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất bằng những hình thức nào?

Quy định trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Phương (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm gì trong bảo vệ  công trình thủy lợi?

Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật (NKT)?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về bảo vệ môi trường trong canh tác

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Liên (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo vệ môi trường trong canh tác phải đảm bảo các yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật
Biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia gồm những biện pháp nào?

Giải đáp pháp luật:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về các biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng?