(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo bị xử phạt như thế nào?

Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp (BNN) như thế nào?

Quy định lưu giữ tài liệu đánh giá chất lượng cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đức (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đạt (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về đấu tranh bảo vệ an ninh mạng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hòa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về đấu tranh bảo vệ an ninh mạng (ANM)?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục

(HBDDT) - Bà Nguyễn Thị Liên (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục? Trả lời: Điều 22, Luật Giáo dục năm 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục gồm:

Trường hợp thôi tham gia dân quân tự vệ trước thời hạn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trước thời hạn?

Thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ yếu thuộc phạm vi bảo vệ bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những thông tin nào về QP-AN, cơ yếu thuộc phạm vi bảo vệ bí mật Nhà nước?

Các hành vi bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toàn (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết các hành vi nào về dân quân tự vệ (DQTV) bị nghiêm cấm?

Thông tin về chính trị thuộc phạm vi bí mật Nhà nước

(HBĐT) -  Ông Nguyễn Hữu Lợi (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những thông tin về chính trị nào thuộc phạm vi bí mật Nhà nước?

Các trường hợp miễn tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) ?