(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp giao kết hợp đồng nào thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc?

Các hình thức Nhà nước trao quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Huệ (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất bằng những hình thức nào?

Quy định trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Phương (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm gì trong bảo vệ  công trình thủy lợi?

Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật (NKT)?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về bảo vệ môi trường trong canh tác

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Liên (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo vệ môi trường trong canh tác phải đảm bảo các yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật
Biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia gồm những biện pháp nào?

Giải đáp pháp luật:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về các biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng?

Quy định trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định các trường hợp nào chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác?

Xử phạt người điều khiển xe thô sơ vi phạm quy định

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Đức (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết người điều khiển xe thô sơ vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định đối tượng được trang bị vũ khí thô sơ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Huấn (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những đối tượng nào được trang bị vũ khí thô sơ?