(HBĐT) - Bà Lê Thị Huyền (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được tiếp cận, hỗ trợ tín dụng như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Đối tượng, mức hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi

Bà Nguyễn Thị Lệ (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Giải đáp pháp luật:
Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

(HBĐT) - Ông Nguyễn Đức Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết các đối tượng nào phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp?

Giải đáp pháp luật:
Nghĩa vụ của người thi hành công vụ gây thiệt hại

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Vinh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại phải bồi thường có nghĩa vụ gì?

Giải đáp pháp luật:
Chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Vân (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người đi cai nghiện ma túy tự nguyện được hưởng chế độ, chính sách gì?

Giải đáp pháp luật: Hỗ trợ cơ sở ngành nghề nông thôn xúc tiến thương mại

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Nga (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại được hỗ trợ như thế nào?

Giải đáp pháp luật: Nội dung hướng dẫn tại bộ phận một cửa

(HBĐT)- Bà Nguyễn Thị Chinh (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn kê khai hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

(HBĐT) - Bạn Nguyễn Lê An (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Giải đáp pháp luật:
Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

(HBĐT) - Bạn Nguyễn An Bình (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường bảo hiểm theo nguyên tắc như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề

(HBĐT) - Anh Nguyễn Văn Bình (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Rủi ro nông nghiệp được bảo hiểm hỗ trợ

Ông Lê Văn Hải (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trong sản xuất nông nghiệp gặp phải các loại rủi ro nào thì được bảo hiểm hỗ trợ?

Giải đáp pháp luật:
Quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hằng (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những người nào có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra?