(HBĐT) - Cử tri hỏi: Việc huy động nguồn lực đóng góp từ bên ngoài cho công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua chưa thực hiện được do chưa có chính sách cụ thể để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở. Đề nghị tiếp tục quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(HBĐT) - Cử tri hỏi: Hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc các thông tin luôn được duy trì ở trạng thái đúng, đủ, sạch, sống đảm bảo kết nối chia sẻ, khai thác sử dụng giải quyết cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, đối với phần mềm dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ban, ngành khi khai thác đồng bộ thông tin, công dân đang bị dư thông tin so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gây khó khăn cho công tác giải quyết hồ sơ. Do vậy, đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành kịp thời khắc phục điều chỉnh cho phù hợp.

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 10328/BTC-HCSN, ngày 29/9/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Giải đáp pháp luật: Những vụ án dân sự không được hòa giải và không hòa giải được

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hường (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những vụ án dân sự nào không được hòa giải và không tiến hành hòa giải được?

Trường hợp người lao động không được từ chối yêu cầu làm thêm giờ

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Tuấn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không cần sự đồng ý của người lao động?

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương đã được tính đúng, tính đủ, bảo đảm mục tiêu

(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 3619/LĐTBXH-VP, ngày 31/8/2023 về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đơn, thư bạn đọc:
Đơn phản ánh của công dân xã Hiền Lương không có cơ sở, căn cứ để giải quyết

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn phản ánh của công dân Nguyễn Thanh Long, trú tại xóm Doi, xã Hiền Lương (Đà Bắc) phản ánh, đề nghị xem xét, làm rõ các nội dung liên quan đến việc thu hồi sổ đỏ của các hộ dân từ năm 2017 - 2019 đến nay vẫn chưa trả lại cho người dân; việc đầu cơ mua bán chuyển nhượng đất của một số cán bộ lãnh đạo xã; vấn đề sử dụng ngân sách thực hiện các dự án đầu tư công; những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; các vấn đề liên quan đến việc cho cán bộ, công chức nghỉ việc chưa thỏa đáng; nợ kinh phí của một số ban, ngành chưa được giải quyết; việc kê khai tài sản của lãnh đạo xã không trung thực; tình trạng cơ cấu cán bộ xã theo xu hướng bè phái...

Trả lời kiến nghị của cử tri
Ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Tại khoản 4, Điều 18, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định "Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành". Các dự án thuộc trường hợp ưu đãi theo chính sách trước đây đã và hết thời gian ưu đãi miễn giảm theo quy định. Tuy nhiên, theo quy định tại chính sách hiện hành thì dự án lại thuộc trường hợp ưu đãi. Vậy có tiếp tục được hưởng ưu đãi nữa hay không?

Giải đáp pháp luật: Tài sản không được kê biên trong thi hành án dân sự

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Minh (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những tài sản nào không được kê biên trong thi hành án (THA) dân sự?

Giải đáp pháp luật:
Nội dung cán bộ, công chức, người lao động tham gia ý kiến

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Phượng (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những nội dung nào cán bộ, công chức, người lao động tham gia ý kiến?

Các trường hợp không được vay vốn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những nhu cầu vay vốn nào không được cho vay?

Cần có hướng dẫn cụ thể về thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - Cử tri đề nghị: Đề nghị các cơ quan tư pháp T.Ư cần có hướng dẫn cụ thể về thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với những trường hợp đơn có nhiều nội dung phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp để đảm bảo chất lượng công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện quy định về đồng bộ dữ liệu trên thẻ căn cước công dân

(HBĐT) - Cử tri đề nghị: Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo triển khai thực hiện và sớm hoàn thiện việc đồng bộ thông tin trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính.

Hình thức cán bộ, công chức, người lao động tham gia ý kiến

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến bằng những hình thức nào?