(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thùy (Lạc Sơn): Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ)?

Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Huân (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Giá trị pháp lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hương (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như thế nào, phải bảo đảm các yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tùng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép (TDNDĐKCGP) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác (THT) được thực hiện như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất (SDĐ) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Công việc người lao động không được làm ở nước ngoài

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những công việc nào người lao động (NLĐ) không được làm ở nước ngoài?

Đơn đề nghị của 5 công dân huyện Kim Bôi không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước

(HBĐT) - Vừa qua, UBND tỉnh nhận được đơn của 5 hộ dân ở thị trấn Bo (Kim Bôi) đề nghị xem xét, xử lý việc Công ty CP Công nghệ phẩm Hòa Bình bán tài sản là ki ốt trái quy định pháp luật.

Nội dung quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia (PCTHCRB) gồm những nội dung gì?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp của Chủ tịch UBND cấp xã

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Tiến (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết Chủ tịch UBND cấp xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp như thế nào?

Xử phạt trường hợp không sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp để hoang đất trồng cây hàng năm không sử dụng có bị xử phạt không?

Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được quy định như thế nào?

Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được quy định như thế nào?

Quy định tiêu chuẩn hòa giải viên lao động

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên lao động cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Xử phạt cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định bị xử phạt như thế nào?

Quy định điều kiện văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Phương (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử phải đáp ứng các điều kiện gì?

Giải đáp pháp luật:
Quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở chế biến lâm sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thành (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết cơ sở chế biến lâm sản có quyền và nghĩa vụ gì?

Giải đáp pháp luật:
Chuẩn bị hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Bà Nguyễn Thị Luyến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định tài sản chung của tổ hợp tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác hình thành từ những nguồn nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

(HBĐT) - Ông Nguyễn Hải Long (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định quyền của công dân về cư trú

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết công dân có những quyền gì về cư trú?

Xử phạt vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết người sử dụng lao động (NSDLĐ) vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc thì bị xử phạt như thế nào?

Các trường hợp tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết việc tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) được thực hiện trong những trường hợp nào?