(HBĐT) - Ông Bùi Văn Phương (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi có trách nhiệm gì trong bảo vệ  công trình thủy lợi?

Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật (NKT)?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về bảo vệ môi trường trong canh tác

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Liên (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo vệ môi trường trong canh tác phải đảm bảo các yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật
Biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia gồm những biện pháp nào?

Giải đáp pháp luật:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hạnh (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về các biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng?

Quy định trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định các trường hợp nào chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác?

Xử phạt người điều khiển xe thô sơ vi phạm quy định

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Đức (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết người điều khiển xe thô sơ vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định đối tượng được trang bị vũ khí thô sơ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Huấn (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những đối tượng nào được trang bị vũ khí thô sơ?

Giải đáp pháp luật:
Quy định trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết gia đình có trách nhiệm như thế nào trong phòng, chống tác hại của rượu, bia?

Giải đáp pháp luật:
Quy định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hương (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc rút ngắn thời gian thử thách (TGTT) đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (TTTTHCĐK) được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về quyền của tổ hợp tác

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Long (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết tổ hợp tác có những quyền gì?

Giải đáp pháp luật: Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ bị xử phạt như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:Quy định địa điểm không uống rượu, bia

(HBĐT)-Ông Nguyễn Văn Lâm (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào không uống rượu, bia?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về chủ rừng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào được quy định là chủ rừng?

Xử phạt vi phạm quy định về khai thác, cung cấp thông tin tín dụng

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về khai thác, cung cấp thông tin tín dụng bị xử phạt như thế nào?

Quy định trách nhiệm của người bị tố cáo

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết người bị tố cáo có những trách nhiệm gì? Trả lời: Điều 45, Luật Tố cáo quy định trách nhiệm của người bị tố cáo như sau:

Quy định về sở hữu rừng

(HBĐT) - Ông Trần Văn Tiến (Kỳ Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sở hữu rừng được quy định như thế nào?