(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Lâm (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết gia đình có trách nhiệm như thế nào trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (SDTPCMT)?

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma tuý

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thuỷ (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma tuý (PCMT) được quy định như thế nào?

Các trường hợp xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

(HBĐT) - Ông Bà Bùi Thị Hoa (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể?

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ cho cán bộ y tế làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Ban Biên tập Báo Hòa Bình nhận được thư hỏi của công dân trú tại xã Tân Pheo (Đà Bắc) về chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thụ hưởng. Báo Hòa Bình đã có công văn gửi Sở Y tế đề nghị làm rõ và nhận được Công văn số 345/SYT-TCHC phúc đáp sự việc.

Bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư tập trung

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Lâm (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết khu đô thị, khu dân cư tập trung (KĐT, KDCTT) phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Khu vực cấm đưa người đi xuất khẩu lao động

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hải (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những khu vực nào cấm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài?

Giải đáp pháp luật: Hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc giáo dục (GD) tại xã, phường, thị trấn được thực hiện bằng những hình thức nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Xử phạt vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

(HBĐT) - Ông Vũ Văn Đạt (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB) bị xử phạt như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong vận động đóng góp tự nguyện

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Ngân (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong vận động đóng góp tự nguyện (ĐGTN)?

Hạ tầng bảo vệ môi trường làng nghề

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Nam (Yên Thuỷ) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định hạ tầng bảo vệ môi trường (BVMT) làng nghề gồm những gì?

Xử phạt vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự (ĐKNVQS) bị xử phạt như thế nào?

Nội dung công khai đóng góp tự nguyện

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Thuỷ) hỏi: Đề nghị cho biết các tổ chức vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện có trách nhiệm công khai những nội dung gì?

Giải đáp pháp luật:
Đơn đủ điều kiện xử lý

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết đơn đủ điều kiện xử lý cần đáp ứng yêu cầu gì?