Bà Bùi Thị Thoa (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bảo hiểm (KDBH)? 

Vật phẩm, hàng hóa không được vận chuyển qua mạng bưu chính

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hiền (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những vật phẩm, hàng hoá nào không được vận chuyển qua mạng bưu chính?

Giải đáp pháp luật:
Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hạnh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ (HĐ, CT)?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Các hình thức doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị sản xuất, chế biến

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Minh (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia chuỗi giá trị sản xuất, chế biến theo những hình thức nào?

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện hưởng hỗ trợ đối với học sinh THPT là người dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết học sinh THPT là người dân tộc thiểu số (DTTS) để được hưởng chính sách hỗ trợ cần những điều kiện gì?

Giải đáp pháp luật:
Các tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những tài sản nào gắn liền với đất được cấp sổ đỏ?

Giải đáp pháp luật: Các trường hợp hộ kinh doanh không cần đăng ký kinh doanh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về các trường hợp hộ kinh doanh không cần đăng ký kinh doanh?

Điều kiện cấp giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với đất không có giấy tờ cần đáp ứng điều kiện gì?

Đối tượng kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Việt (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những đối tượng nào được kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)?

Xử phạt hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí thô sơ

(HBĐT) - Ông Trần Văn Hoàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí thô sơ (VKTS) bị xử phạt như thế nào?

Các hành vi bị cấm đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Cao Phong hỏi): Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)?

Giải đáp pháp luật:
Những trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu tại Bộ Công an

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào có thể đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu tại Bộ Công an?

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh về tuổi nghỉ hưu được áp dụng theo từng vùng. Theo đó, ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, đề nghị áp dụng đối với lao động nam là đủ 60 tuổi và lao động nữ là đủ 55 tuổi”.

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách nâng lương theo lộ trình để đảm bảo ổn định cuộc sống cho cán bộ, công chức (CB, CC) và những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (NSNN)”.